Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza zostanie państwu podany numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

Imię i nazwisko:
Osoba towarzysząca:
Rok i kierunek:
Telefon:
Adres e-mail: